İÇİMLİK

i. bax içim

İÇİM
İÇİN-İÇİN

Digər lüğətlərdə