Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • İXRAC

  i. siya.-iq. export; ~ etmək to export (d.)

  Tam oxu »
 • İXRACAT

  I. i. siya.-iq. exportation II. s. siya.-iq. export (attr.); ~ ticarəti export trade

  Tam oxu »
 • İXRACATÇI

  i. siya.-iq. exporter

  Tam oxu »
 • İXTİLAF

  i. difference (of), disagreement (in), discord; baxışların ~ı difference of opinions; ~ı həll etmək to settle / to resolve the differences; ~ salmaq t

  Tam oxu »
 • İXTİLAFLI

  s. controversial, questionable, debatable, arguable

  Tam oxu »
 • İXTİLAFSIZ

  s. (i.s.) without differences / discord

  Tam oxu »
 • İXTİLAFSIZLIQ

  i. agreeability, co-ordination

  Tam oxu »
 • İXTİRA

  i. invention; ~ etmək to invent (d.)

  Tam oxu »
 • İXTİRAÇI

  i. inventor; (qadın) inventress

  Tam oxu »
 • İXTİRAÇILIQ

  I. i. inventiveness II. s. inventive; ~ qabiliyyəti inventive faculty

  Tam oxu »
 • İXTİSAR

  i. 1. (mətndə) abridgement; ~ etmək (mətni) to abridge (d.); 2. (azaltma) reduction, cutting down, cut-back; silahların ~ı reduction of armaments; şta

  Tam oxu »
 • İXTİSARLA

  z. in abbreviated form; ~ çap etmək to print in abbreviated form

  Tam oxu »
 • İXTİSARLAMAQ

  f. to abbreviate (d.), to abridge (d.), to cut* short (d.); to cancel (d.)

  Tam oxu »
 • İXTİSARLANMAQ

  f. to be* abbreviated / abridged, to get* abbreviated

  Tam oxu »
 • İXTİSARLATMAQ

  f. to ask / to cause smb. to abbreviate (d.) / to cut short (d.); (mətni) to ask / to cause s.o. to abridge (d

  Tam oxu »
 • İXTİSARLI

  s. abbreviated, contracted; (mətn) abridged

  Tam oxu »
 • İXTİSAS

  i. profession; trade; speciality; ~ qazanmaq to acquire a profession, to learn* a trade; ~ seçmə choice of profession; ~ını artırmaq to raise the leve

  Tam oxu »
 • İXTİSASARTIRMA

  i. improvement of professional skill

  Tam oxu »
 • İXTİSASLANDIRMAQ

  f. to specialize (d.), to assign a specialization (to)

  Tam oxu »
 • İXTİSASLANMAQ

  f. to be* / to become specialized (in)

  Tam oxu »
 • İXTİSASLAŞDIRILMIŞ

  fs. specialized

  Tam oxu »
 • İXTİSASLAŞDIRMAQ

  f. to give* (d.) specialized training, to assign a specialization

  Tam oxu »
 • İXTİSASLAŞMA

  fi. specialization

  Tam oxu »
 • İXTİSASLAŞMAQ

  f. to specialize (in); to become* specialized

  Tam oxu »
 • İXTİSASLI

  s. skilled, trained, qualified; ~ fəhlə skilled / trained worker; ~ əmək skilled labour

  Tam oxu »
 • İXTİSASSIZ

  s. unskilled, unqualified, not trained; ~ fəhlə unskilled worker; ~ əmək unskilled labour

  Tam oxu »
 • İXTİYAR

  I. i. 1. right; power; ~ olmaq to have* right / power; bir iş görməyə ~ı olmaq to have* right / power to do smth

  Tam oxu »
 • İXTİYARİ

  s. arbitrary; free; ~ qərar arbitrary decision ~ hərəkət free movement

  Tam oxu »
 • İXTİYARLAŞMAQ

  f. to grow* old, to become* old and wise

  Tam oxu »
 • İXTİYARSIZ

  I. s. (i.s.) without legal rights, (i.s.) having no legal rights, (i.s.) deprived of civil rights; ~ adam a person without legal rights II

  Tam oxu »
 • İKCİLDLİ

  s. two-volume; ~ lüğət two-volume dictionary

  Tam oxu »
 • İKİ

  I. i. (qiymət) poor, two; O, tarixdən iki aldı He / She got a poor for history; He / She got a two for history II

  Tam oxu »
 • İKİ-İKİ

  z. in pairs, two and two, two by two

  Tam oxu »
 • İKİADAMLIQ

  s. two-seater (attr.); ~ təyyarə / avtomobil two-seater

  Tam oxu »
 • İKİARVADLI

  I. i. bigamist II. s. bigamous; ~ kişi bigamous man*

  Tam oxu »
 • İKİARVADLILIQ

  i. bigamy; Bir çox ölkələrdə ikiarvadlılıq cinayət hesab edilir Bigamy is considered a crime in many countries

  Tam oxu »
 • İKİATLI

  s. two-horse; ~ araba two-horse cart

  Tam oxu »
 • İKİATOMLU

  s. fiz., kim. diatomic

  Tam oxu »
 • İKİAVARLI

  s. pair-oar; ~ qayıq pair-oar boat

  Tam oxu »
 • İKİAYAQLI

  s. two legged; elm. biped; ~ canlı biped

  Tam oxu »
 • İKİAYLIQ

  s. 1. (müddət) two-month (attr.); (i.s.) of two months; ~ məzuniyyət a twomonth holiday; 2. (yaş) two-month old; ~ uşaq a two-month-old baby, a baby o

  Tam oxu »
 • İKİBARMAQ

  s. bax ikibarmaqlı

  Tam oxu »
 • İKİBARMAQLI

  s. two-fingered

  Tam oxu »
 • İKİBAŞA

  z. there and back

  Tam oxu »
 • İKİBAŞLI

  s. two-headed; ~ qartal two-headed eagle, double eagle

  Tam oxu »
 • İKİBİR

  z. in pairs, two and two, two by two; ~ getmək to go* in pairs

  Tam oxu »
 • İKİBUCAQLI

  s. two-angled

  Tam oxu »
 • İKİBUYNUZLU

  s. two-horned; ~ heyvanlar twohorned animals

  Tam oxu »
 • İKİCANLI

  s. bax hamilə

  Tam oxu »
 • İKİCANLILIQ

  i. bax hamiləlik

  Tam oxu »