İCTİMAİLƏŞDİRİLMİŞ

fs. socialized; collectivized; ~ kənd təsərrüfatı collectivized agriculture

İCTİMAİLƏŞDİRİLMƏK
İCTİMAİLƏŞDİRMƏ

Digər lüğətlərdə