İCTİMAİLƏŞMƏ

fi. socialization, collectivization; istehsal vasitələrinin ~si socialization of the means of production

İCTİMAİLƏŞDİRMƏK
İCTİMAİLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə