İDMAN

orqanizmi möhkəmlətmək məqsədilə edilən bədən hərəkətləri.
İDEAL
İDRAK

Значение слова в других словарях