İKİBAŞLI

İKİBAŞLI I sif. İki başı olan. Unutmadıq ikibaşlı qartal çarı; Çəkdi bizi gah aşağı, gah yuxarı (M.Müşfiq).

İKİBAŞLI II zərf Eyhamlı, kinayəli. Qaraş ikibaşlı söz soruşduqda Maya da ondan incidi (M.İbrahimov).

İXTİYAR
İKİÜZLÜ

Digər lüğətlərdə