JAKET

Ərəbcədir, “куртка” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

JADEİT
JANDARM

Значение слова в других словарях