JMIX

Rus sözüdür, жать (sıxmaq) kəlməsi ilə bağlıdır, “sıxılmış” deməkdir. El arasında cımıx kimi işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

JEODA
KAATİNQA

Значение слова в других словарях