JURNAL

1. журнал; 2. журнальный;
JƏNG
JURNALİST

Digər lüğətlərdə