jurnal

is. revue f, gazette f, magazine m, périodique f (dövri məcmuə), revue scientifque (elmi məcmuə) ; aylıq ~ revue mensuelle ; həftəlik ~ revue hebdomaire ; iki həftədən bir çıxan ~ revue bimensuelle ; registre m (qeydəalma kitabı, dəftəri) sinif ~ı registre de la classe ; ~da qeydə almaq enregistrer vt, inscrire sur un registre

juliklik
jurnalist

Digər lüğətlərdə