JURNAL

i. 1. (dövri məcmuə) periodical; (elmi məcmuə) journal; (kütləvi məcmuə) magazine; aylıq jurnal monthly (magazine); həftəlik jurnal weekly (magazine); iki həftədən bir çıxan jurnal fortnightly; 2. (qeydəalma kitabı, dəftəri) register; diary, journal; sinif jurnalı class register; növbə jurnalı dən. log (-book); jurnalda qeydə almaq / qeyd etmək to register (d.)

JULİKLİK
JURNALİST

Digər lüğətlərdə