KÜTLƏ

KÜTLƏ I is. [ ər. ] Əməkçi xalq, əhali. Bir yerdə toplanmış həyəcanlı kəndli kütləsi qızğın seldən pis olur (M.İbrahimov).

KÜTLƏ II is. [ ər. ] Metal, daş və s. iri parçası, yığın. Meteoritlərin yer üzərinə düşməsi, onların ölçüsü, forması və kütləsindən asılıdır (S.İmanov).

KÜT
QABAQ

Digər lüğətlərdə