KADASTR

fr. cadastral < yun. katastikhos – qeydiyyat

KABUS
KAĞAN

Digər lüğətlərdə