KALMANI

Çarığın xüsusi növüdür. Güman ki, “Kaloğlan (igid oğlan) üçün tikilmiş çarıq” demək olub, burnu dik olur, əsli kaloğlanı kimidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

KALDERA
KAM

Значение слова в других словарях