MÜCƏRRƏDLİK

\[ər. جِشد \] – həqiqəti nəzəri dərk etməyin elmi cəhətdən müəyyənləşdirilmiş müşahidə və eksperiment faktları ilə bağlı olmayan mücərrəd məntiqi mühakimələrə əsaslanan üsulu.
MÜCƏRRƏD
MÜDDƏT

Digər lüğətlərdə