MÜQƏDDƏS

s. 1. holy, sacred, saint; ~ borc sacred duty; ~ ruh din. the Holy Spirit / Ghost; 2. stainless, faultless; Bu mənim müqəddəs borcumdur It is my secred duty

MÜQƏDDARAT
MÜQƏDDƏSLİK

Digər lüğətlərdə