MÜQƏDDİMƏLƏR

\[ər. مِذ خِ \]– məntiqdə, əqli nəticələrdə yeni mühakimənin \[nəticənin\] alındığı mühakimələr.
MÜQƏDDƏS
MÜLAHİZƏ