MƏQSƏD

\[alm. Zweck; fr. Fin; ing. End, purpose; lat. Finis; yun. Telos; osm. tr. gaye\]. Həyata keçirmək məqsədilə qurulan və qovuşmaq istənilən məfhum, şey.
MƏKAN
MƏN

Digər lüğətlərdə