MADDƏ¹

\[ər.\] сущ. 1. затӀ, шей, шеъ, затӀал; qida maddələri недай затӀар; 2. кил. materiya (1,2); 3. рах. бедендин гъура (ирин) квай чка (хер); гъура, ирин; maddə etmək (eləmək) рах. гъура (ирин) кӀватӀ хьун (бедендин са чкада); 4. пер. алакьун, зирингвал, сиришта; ** maddələr mübadiləsi физиол. тӀуьр затӀар иливрунихъ галаз алакъалу организмда фидай процессрин кӀватӀал.
MADAR
MADDƏ²

Digər lüğətlərdə