MAHMIZ

MAHMIZ I is. Çəkmənin dabanındakı dəmir. Kor ata mahmız vursa, xətrinə dəyər (M.Hüseyn).

MAHMIZ II is. bot. Ətirli otlardan biri. Mahmızcıq otu.

MAHMIZ III is. məh. Xoruzun ayaqlarında olan buynuza oxşar hissə.

MADDƏ
MAL

Digər lüğətlərdə