MAL

MAL I is. Satılmaq üçün çıxarılan hər hansı əşya. Söylənir Şəkinin ipək malları; Quba xalçasının qara xalları (S.Vurğun).

MAL II is. İribuynuzlu ev heyvanı. Nə mal, qoyun mələşməsi; Nə də isti bir ocaq var! (S.Vurğun).

MAL III is. Dövlət, var. Çuval-çuval daşınmış; Ağanın halal malı (B.Azəroğlu).

MAHMIZ
MALA

Digər lüğətlərdə