MEHMAN

1. гость; 2. гостевой;
MEHDİZM
MEHMANXANA

Digər lüğətlərdə