MEHMAN

“Qonaq”deməkdir. Mehmandar sözü ilə kökdaşdır. Mehmandar “qonaq qarşılayan, qonaq yola salan, qonaqcıl”deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MEDİAVİRUS
MEHMANDAR

Digər lüğətlərdə