OĞURLAMAQ

f. 1. to steal (d.); (xırda şeyləri) to pilfer (d.), to filch (d.), to pinch (d.); bir kəsdən bir şey ~ to steal / to filch smth. from smb., 2. (adam) to kidnap (d.); (qadın) to abduct (d.); 3. (təyyarə və s.) to hijack

OĞULLUQ
OĞURLANMAQ

Digər lüğətlərdə