OĞURLANMAQ

f. 1. to be* stolen / filched; 2. (adam) to be* kindapped; 3. (təyyarə və s.) to be* hijacked

OĞURLAMAQ
OĞURLATDIRMAQ

Digər lüğətlərdə