OPERATOR

Latın sözüdür və “operasiya (əməliyyat) həyata keçirən” deməkdir. İndi məna bir qədər dəyişib, əsasən kino sənəti ilə bağlı işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

OPAL
OPPONENT

Digər lüğətlərdə