PƏJMÜRDƏ

s. 1. (insan haq.) sad, downcast; ~ baxış sad look; ~ olmaq to be* sad / downcast; 2. (gül və s. haq.) faded; ~ güllər faded flowers

PƏHRİZ
PƏLƏNG

Digər lüğətlərdə