Paker

quyunun ayrı-ayrı laylarını (neftli, qazlı, sulu, geoloji- kəşfiyat məqsədli) bir-birindən ayırmaq, qapamaq və hermetikləşdirmək üçün vasitə və ya qurğu. Layları ayrılıqda istismar etməyə imkan verir. Quyuya borularla endirilir. Quyudibi, ayırıcı və izolyasiyaedici növləri var.
Özühərəkət edən platforma, dəniz qazma platforması
Palçıq vulkanı

Digər lüğətlərdə