PÁKER

is. [ ing. ] Quyunun neft, su və qaz təbəqələrini bir-birindən ayıran qurğu.
PAK₂
PAKET

Digər lüğətlərdə