PARÇA

Para, paralamaq, parçalamaq sözləri ilə kökdaşdır. Para (əsli: parə) isə fars mənşəlidir. Bizdə onun yerinə, yarmaq, cırmaq sözləri işlədilib. İndi parça kəlməsi “hissə” və “toxuma mallar” mənalarında işlədilir. Parçalamaq isə parça sözündən düzəlmiş feildir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

PARAMOS
PARDAQLAYICI

Digər lüğətlərdə