POZMAQ

f. 1. to disorder (d.), to disturb (d.), to throw* into confusion; cərgələri ~ to break* the ranks; 2. (yazını və s.) to blot out (d.), to rub out (d.); Xatirə heç vaxt pozulmur / silinmir Memory is never blotted out; karandaş işarəsini ~ to rub out pencil marks; 3. (silmək üstündən xətt çəkmək) to cross out (d.), to strike* out (d.); kimsənin adını siyahıdan ~ to strike* smb.’s name off the list; sözləri ~ to cross out the words; 4. (ziyan vermək) to shatter (d.); öz sağlamlığını ~ to ruin one’s health; mədəni ~ to cause indigestion; Onun əsəbləri pozulmuşdur His nerves are shattered

POZĞUNLUQ
POZULMAQ

Digər lüğətlərdə