QƏBİREŞƏN

qəbireşən bax goreşən

QƏBİR
QƏBİRİSTAN

Digər lüğətlərdə