QABLAMA

QABLAMA I is. Qulpsuz və ya qulplu qapağı olan kiçik mis qab. Tamaşa xala bir qablama isti süd töküb stola qoydu (M.Əlizadə).

QABLAMA II is. Yerbəyer etmə, yerləşdirmə. Yorğan-döşəyi, pal-paltarı qabladıqdan sonra sakitləşdi.

QABARMAQ
QAC

Digər lüğətlərdə