QAC

QAC I is. Düşmən, zidd, əks. Mən cəhalətlə əzəldən qac idim (S.Rüstəm).

QAC II is. məh. Yer sulamaq üçün qazılan kiçik arx. Qaca su buraxmaq.

QABLAMA
QAĞA

Digər lüğətlərdə