Qaz ehtiyatlarının hesablanması metodları

laydakı qaz ehtiyatlarının hesablanmasında tətbiq edilən metodlar. Bu metodlar müxtəlifdir və qazın laydakı halından (sərbəst, qaz papağı, neftdə həl olmuş) asılı olaraq tətbiq edilir. Ən çox tətbiq edilən həcm və təzyiqin düşməsi metodlarıdır. Həcm metodu layda su təzyiqi rejimi olduqda tətbiq edilir və layın təbi qazla tutulmuş həcmi hesablanır. Təzyiqin düşməsi qazlı məsamələrin ilkin həcminin istismarı zamanı sabit qaldığı laylarda tətbiq edilir.
Qaz benzini
Qaz generatoru