RÜFƏT

yüksək mənsəb, yuxarı rütbə; yüksəklik; ucalan.
RÜFANƏ
RÜKNƏDDİN

Значение слова в других словарях