RƏCƏB

əzəmətli, heybətli, çox hörmətli (Ərəb qəməri təqviminin VII ayı, Məhəmməd peyğəmbərin merac etdiyi ay).
RƏCAYİ
RƏCƏBAĞA

Значение слова в других словарях