RƏY

\[ər. سيء \]– antik fəlsəfədə səhih bilikdən – həqiqətdən fərqli olaraq səhih olmayan, subyektiv bilik.
RESPUBLİKA
RİHLƏ

Digər lüğətlərdə