SAĞ ƏLİYLƏ SOL QULAĞINI QAŞIMAQ (GÖSTƏRMƏK)

qısa, kəsə yolu qoyub uzaq yolla getmək, asan yolu qoyub çətin yolla getmək.

SAĞ ƏLİM BAŞINA
SAĞ QULAĞINDAN ALIB SOL QULAĞINDAN VERMƏK (ÖTÜRMƏK)