SALLANA-SALLANA

z.: ~ getmək to go* gently and slowly

SALLAMAQ
SALLANMAQ

Digər lüğətlərdə