SAP

SAP I is. Tikiş üçün istifadə olunan tel. Öz əlimlə inci kimi sapa düzəydim; Aylarını, illərini əbədiyyətin... (S.Vurğun).

SAP II is. Alətin əl tutulan hissəsi. Rəşid qəlbinin çırpıntısı eşidilməsin deyə, belin ağzını yerə sancıb sapını sinəsinə dayadı (Ə.Cəfərzadə).

SAP III f. Azdırmaq, yoldan çıxarmaq. Başımın üstündə nənəmin səsi; Əsmədikcə öz yolundan sapırdı (M.Müşfiq).

SAL
SAPLI

Digər lüğətlərdə