SAQQALI ƏLƏ VERMƏK

başqasının təsiri altına düşmək, başqasının iradəsinə tabe olmaq (əsasən, ailədə söz sahibi olmayan kişi haqqında işlədilən ifadə).

SAQQALA SALAM VERMƏMƏK
SAQQALIM YOXDUR, SÖZÜM ÖTMÜR