Solyar yağı

neftin təqribən 240-4000C-də qaynayan fraksiyası. Qazoyl, yüngül və ağır s.y. növlərinə bölünür. S.y. kiçik sürətli traktorlar və gəmi dizeləri üçün yanacaq növüdür.
Sistern
Sualtı faydalı qazıntı istehsalı