UN

Yumşaq (əsli: uvşaq), uşaq, ufaq, ovmaq, üyütmək (измельчать), un sözlərinin hamısı kiçik, xırdalamaq mənaları ətrafında birləşir və tarixin qədim dövrlərində eyni kökdən törəyiblər. Un –“xırdalanmış”, “əzilmiş”, “yumşaldılmış” deməkdir, “üyüdülmüş”dür. Unnuca (əsli: unluca) adlı pencər də var (üstü unlu, tozlu olduğundan belə adlanıb). Xırda doğra yerinə uşaq doğra deyilən vaxtlar olub. Maraqlıdır ki, başqa dillərdə də un anlamını bildirən söz xırdalamaq mənası ilə bağlıdır (müqayisə et: мукамягкий; bunlar kökdaş sözlərdir). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

UMSUNMAQ
UNDULYASİYA

Digər lüğətlərdə