URUC

\[ascention\] – yüksəlmə, yüksəliş: Uruc, sudur ilə birlikdə hər şeyin Tanrıdan doğulduğunu və yenə ona qayıda-cağını ifadə edən qavramdır.
UNİVERSALİLƏR
UTİLİTARİZM
антагонисти́ческий контингенти́ровать невоскре́сный посуети́ться предвы́числить контрасти́ровать паша́ подбодря́ться субъективи́зм увёртливый щипа́ние лука boxed electrolytic lathery Neddy obscurity quack grass shunted table game Tyburnia unperceptive yarn воображать здраво