xasiyyət

huy, mizaç, yaradılış

xas
xaşlama

Digər lüğətlərdə