xatirə

anı, hatıra

xatırlamaq
xatirə nişanı

Digər lüğətlərdə