YA SƏNƏ VERƏN ALLAH, YA MƏNƏ

açıq mübarizəyə çıxan adamın qarşı tərəfə hədə ilə işlətdiyi ifadə.

YA KEÇƏL HƏSƏN, YA HƏSƏN KEÇƏL
YA ZƏLZƏLƏDƏN, YA VƏLVƏLƏDƏN