YA ZƏLZƏLƏDƏN, YA VƏLVƏLƏDƏN

hadisənin başvermə səbəbinin əhəmiyyətsiz olduğunu bildirən ifadə.

YA SƏNƏ VERƏN ALLAH, YA MƏNƏ
YABA İLƏ DOVĞA İÇMƏK