YARA

f. 1) qüvvət, qüdrət, güc; 2) cürət, cəsarət.

YAR
YARAİ

Digər lüğətlərdə